Rubrik Cattagoras


Svenska

Hur det började!
Under hela min uppväxt har jag alltid haft katter runt om kring mig. Min önskan var att så småningom bli raskattsuppfödare. Tidigt 80-tal gjorde jag ett försök med, vad jag trodde, en Helig Birma-tjej. Tyvärr blev jag lurad av uppfödaren, det var ingen renrasig Birma och jag fick heller ingen stamtavla.
Så den gången fick jag ge upp, och dessutom kom en längre utlandsvistelse i vägen. När jag äntligen kom hem till Sverige igen och mitt boende hade ordnat sig, kunde jag sätta mina planer i verket!

Min mors arbetskamrat hade en kull ungar, och mamma skvallrade förstås till mig. Vilken ras? Skogis!
Egentligen var jag nog kanske ute efter en Ragdoll. Men det var lite besvärligt att få tag på dem i Sverige på den tiden. Även om en bekant, som då jobbade på SVERAK, skulle hjälpa mig att importera från England. Men Skogisen var mitt näst bästa val. Och vad hindrade mig från att skaffa en Ragdoll senare? Så av en händelse blev jag då med Skogis. Mina kunskaper om Skogisar grundade sig på vad kattböckerna sa om dem på den tiden - vilket inte var speciellt mycket och dessutom en hel del felaktigheter. Därför grundade jag mitt val av kattunge, bland 3 stycken ganska likvärdiga sköldpaddsfärgade honor, på färgsymetrin. Alla var ju lika gulliga och goa...
Så äntligen i maj 1992 blev jag med äkta raskatt - S*Ullvidet's Nefertite - eller Tessie, som hon heter till vardags!
Om man ska bli uppfödare måste man ju synas, så mycket visste jag. Så jag frågade när uppfödaren ville att jag skulle ställa ut. Hon blev ganska paff av min fråga, då hon själv inte var så engagerad i utställningar. Men jovisst, hon skulle höra av sig senare.
Det blev en utställning i augusti. Utställningsdagen kom, och där fattade jag äntligen vad det var jag hade köpt, då jag fick se dessa stora, härliga och maffiga kastratpojkar. Wow, sådana ville jag ju att katterna skulle se ut! Så det blev Skogisar framöver...

Och så började det! Jag fick mitt stamnamn S*Dvärgmårans i augusti 1993 på andra försöket.
Min första kull föddes i oktober 1993 och därefter har det blivit mellan 1 och 2 kullar om året. Jag stävar efter att föda upp stora, rastypiska skogisar med mycket personlighet och utmärkt temperament. Dessutom tycker jag att det är mycket viktigt att vi jobbar för att bibehålla en sund ras. Jag har också ett stort intresse för släktforskning, färggenetik och vanlig genetik.

År 2008 bytte jag stamnamn till CattAgoras.

Mikaela Karlsson

Engelska

How it all started!
All the time during my childhood there have been lots of cats around me. My wish was to be Early in the 80-ths I did try with, what I believed, a Sacred Birma girl. Unfortunately the breeder cheated me, and offcourse I didn't get any pedigree on the cat.
So for the time I had to give up. I lived abroad for about 4 years. When I finally came back to Sweden and got my own apartment, I could start with my plans again!

My mother's associate had recently got kittens, and of course my mother told me. What breed? Norwegian Forest Cat!
Actually I wanted a Ragdoll. But at this time it was a bit difficult to find them in Sweden. Even though I had an acquaintance that worked on SVERAK, would help me import one from England. The Norwegians was my second choice. Nothing stopped me from getting a Ragdoll later on. So by a chance I got to live with Norwegians. My knowledge about the breed wasn't much, and what I new was from cat books. The books wasn't telling much and most of it wasn't true (I've found out later). Therefore I made my chose among three look-a-like tortie girls, by the setting of colours. All of them were so cute and lovely...
Then finally in May 1992, I got my first real breeding cat - S*Ullvidet's Nefertite - or Tessie, as I call her!
If you are going to be a breeder you have to be seen, that much I knew. So I asked the breeder where and when she wanted me to join her on a Cat Show. My question perplexed her, because she wasn't that engaged in Cat Shows. But she would tell me later if and when.
In August 1992 there was going to be a Show. There, when I saw the BIG neutered males, I finally understood what I've bought! Wow! Exactly what I wanted the cats to look like. So for the moment I settled with Norwegians...

Now it started! I got my breeding name S*Dvärgmårans in August on the second attempt.
My first litter was born in October 1993 and after that I've had about 1 - 2 litters a year. My goal is to breed big and typical Norwegians with a lot of personality and an excellent temper. Also I think it’s very important to keep the healthiness of the breed.
I also have a big interest in relations, colour genetics and genetics in general.

The year 2008 I changed my cattery name to CattAgoras.

Mikaela Karlsson


© MiKa CattAgora.se