Om mig själv
Svenska

Jag är en tjej född på tidigt sextiotal, och uppvuxen i en söderförort till Stockholm.
Djur i allmänhet och katter i synnerhet har alltid intresserat mig. Intresset fick påbackning av min mormor och morfar, som hade ett lantbruk och födde upp grisar, höns och lite kor (och katter fanns ju också där). Redan som ung tonåring fick jag förtroendet att sitta ensam och vaka över grisfödslarna. De kunskaper som jag då förvärvade med födsel, babyvård, upplivningsförsök, sunt bondförnuft mm har hjälpt mig otroligt mycket nu med kattuppfödningen.
Idag, till vardags, arbetar jag som ekonom, långt ifrån djuren, men jag triivs alldeles utmärkt med det. Jag har många intressen!

Inom kattsporten (utställningar) syns jag mest som assistent. Det är verkligen något jag kan rekommendera om man är intresserad av att lära sig mer om sin ras och kategori.
Några egentliga planer på att bli domare har jag inte. Utan jag är först och främst intresserad av att lära mig mer. Sen är det ju så roligt att kunna hjälpa och lära känna domarna.

Intressen förutom katter (inte nödvändigtvis i samma ordning):

 • Böcker - deckare, Sci-Fi och thrillers
 • Språk - kan 3 språk flytande och 2 andra hjälpligt
 • Naturen och växtriket förstås (var gesäll på Frukt och Grönt innan jag omskolade mig till ekonom)
 • Filmer i samma genre som böckerna
 • Grafik, Desk Top Publishing, Bildhantering, Teckning
 • Datorer, Internet, Hemsidor.
 • Läror och vetenskaper som jag varit/är nyfiken på: Teologi, Gemmologi, Pommologi, Geografi, Elektronik, Teknink, Genetik, Medicin, Anatomi, Astronomi, Botanik mm

Engelska

I'm a girl born in the early sixtees. I grew up in a suburb south from Stockholm.
Animals in general and cats i particylary has always interested me. Especially when my grandparents (on my mothers side) had a farm. They bred pigs, chickens and cows and off course a lot of cats. As a teenage I got the responsability to take care of the births of the pigs. That knowledge I ganed then about births, baby care, life saving and common farmer sence has been a really great help for me now breeding cats
Today I work as an accountist, far from animals, but I like it very much. My spectra of what I like is very wide!

In Cat Shows you can most often find me as a steward. It's something I really recommend, if you are interested in learning more about your breed and cathegory.
I don't have any serious thoughts about becomming a judge. Just wanting to learn more about cats. I just really enjoy to help the judges and get to know them better.

Interests besides cats (not necessarily in that order):

 • Books - criminals, Sci-Fi and thrillers
 • Languages - I speak 3 fluently and 2 others tolerable
 • Nature and plants (I've been educated as a master in Fruits 'n Vegetables, before i changed to finansials)
 • Films - same genre as books
 • Graphics, Desk Top Publishing, Picturing and drawing
 • Computers, Internet, web design.
 • Sciences as: Theology, Gemmology, Pommology, Geografy, Elecrtology, Technic, Genetics, Medecin, Anathomy, Astronomy, Botany mm


© MiKa CattAgora.se