Standard Norsk Skogkatt
Generellt
General
Svenska

Storlek
stor
Engelska

Size
large
Huvud
Head

Form
triangelformat, med alla sidor lika långa, med god höjd sett i profil, pannan lätt rundad, lång, rak profil utan brott i linjen (inget stop)

Haka
kraftig

Shape
Triangular, where all sides are equally long; with good height when seen in profile; forehead slightly rounded. Long, straight profile without break in line.

Chin
firm

Öron
Ears

Form
stora, breda vid basen, spetsiga, med lodjurstofsar och långa hår i öronen

Placering
högt och öppet, så att öronens yttre linjer följer huvudets linjer ner till hakan

Shape
large, with good width at the base; pointed tips; with lynx-like tufts and long hair out of the ears.

Placement
High and open, so that the outer lines of the ears follow the lines of the head down to the chin.

Ögon
Eyes

Form
stora och ovala, öppna, lätt snedställda

Uttryck
alert uttryck

Färg
alla färger tillåtna oavsett pälsfärg

Shape
Large and oval, well opened, set slightly oblique.

Expression
Alert expression.

Colour
All colours allowed, regardless of coat colour.

Kropp
Body

Struktur
lång, kraftigt byggd, kraftig benstomme

Ben
kraftiga, höga ben, bakbenen högre än frambenen

Tassar
stora, runda, i proportion till benen

Structure
long, strongly built; solid bone structure.

Legs
strong, high on legs; the hind legs higher than the front legs.

Paws
Large, round, in proportion to the legs

Svans
Tale

lång och buskig, skall nå åtminstone till skulderbladen, men önskvärt är att den når till nacken

Long and bushy, should reach at least to the shoulderblades, but preferably to the neck.

Päls
Coat

Struktur
semilång. Den ulliga underpälsen täcks av en vattenavstötande överpäls. Dessa långa, grova och glänsande hår täcker ryggen och sidorna. En fullpälsad katt har skjortbröst, en full krage och byxor.

Färg
Förutom fawn, choklad, lila, kanel (cinnamon) och maskade varianter är alla färger tillåtna, med eller utan vitt. Alla mängder av vitt är tillåtet, t ex vit bläs, vit medaljong, vitt bröst, vitt på magen, vitt på tassarna etc.

Structure
Semilong. The woolly undercoat is covered by a smooth, water repellent overcoat which consists of long, coarse and glossy hair covering the back and the sides. A fully coated cat has a shirtfront, a full ruff and knickerbockers.

Colour
All colours allowed ( except pointed patterns and chocolate, lilac, cinnamon, and fawn - ) including all colours with white. Any amount of white is allowed, i.e. white blaze, white locket, white chest, white on the belly, white on the paws etc.

Fel
Faults

Generellt
för små och klent byggda katter

öron
små öron, för brett placerade, för tätt placerade

Huvud
runt eller fyrkantigt huvud, profil med brott (stop)

Ben
korta ben, tunna ben

Svans
kort svans

Päls
torr päls, knutig (tovig), för silkig

General
Too small and finely built cats.

Ears
Small ears. Set too widely apart. Set too close together.

Head
Round or square head, profile with a break (stop).

Legs
Short legs, thin legs.

Tail
Short tail.

Coat
Dry, knotted coat with lumps. Too silky.


Poängskala / Scale of points

Huvud: form, nos, profil, käkar, tänder, haka 20 p Head: general shape, nose, profile, jaw and teeth,chin
Öron: form, storlek, placering 10 p Ears: shape, size and placement
Ögon: form, uttryck 5 p Eyes: shape and expression
Kropp: form, storlek, benstomme, ben, form på tassar 25 p Body: shape, size, bone structure, legs, shape of paws
Svans: längd, form 10 p Tail: length and shape
Päls: kvalitet, textur, längd
Färg:
20 p
5 p
Coat: quality and texture, length
Colour:
Kondition: 5 p Condition:
SUMMA 100 p TOTAL

© MiKa CattAgora.se