Rubrik Kattungar


Kattungar födda 090618
Kittens born 18 june 2009
Stamtavla / Pedigree

Klicka på kattens namn för mera bilder / Click on the kitten's name for more pictures.
Namn / Name Färg / Colour Kön / Gender Info
Peperoni d 03 22 hane / male For sale
Paprika d 03 22 hane / male For sale
Peppar & Salt n 02 24 hane / male For sale
Pesto d 03 24 hane / male For sale
PiriPiri n 02 24 hona / female For saleStolta föräldrar är / Proud parents are:
Ch S*Glimra's Morgonstjärna (N)Ravnklo's Rålpus

Kattungar födda 090627
Kittens born 27 june 2009
Stamtavla / Pedigree

Klicka på kattens namn för mera bilder / Click on the kitten's name for more pictures.
Namn / Name Färg / Colour Kön / Gender Info
Quadrillé f 03 hona / female For sale
Quasi n 01 hona / female For sale
Quartier f 02 hona / female For sale
Quelle f 09 hona / female For sale
Quitte f 02 hona / female For saleStolta föräldrar är / Proud parents are:
Nynäskatten @KattAgora.se (N)Ravnklo's RålpusSvenska
Kattungarna får tidigast flytta hemifrån när de är 12 veckor gamla. De är då avmaskade, grundvaccinerade (kattpest och kattsnuva), ID-mäkta med microchip och registrerade. Med kattungen följer stamtavla, friskhetsintyg från veterinär, vaccinationsintyg och information om skötsel och matvanor.
Då jag ger livslång support förväntar jag mig feedback i form av rapporter då och då om utveckling, hälsa och trivsel/välmående, eller bara ändå, och förstås ett foto då och då.
Engelska
The kittens are ready to leave at the age of 12 weeks. They are then dewurmed, vaccinated (panleucopenia, calici, rabies if nessecary), micro-chiped and registered. I always enclose pedigree, transfer if nessecary, veterinary health certificate, shot certificate, information about feeding and care taking of your cat.
Though I give lifelong support, I expect to get some feedback with reports of how the kitten develop, about the helth and wellbeeing, or just anyway, and offcorse a picture now and then.

© MiKa CattAgora.se